News Friday, April 24, 2020 5967 hits

Znani so finalisti Snovalca 2020

Znani so finalisti poziva Snovalec 2020!

Izmed 44 prijav so se v finale uvrstile tri ideje.

To so Fish&Fly Trio, Potovanja z električnimi motorji in Robidišče Trail Center.

Vsi trije inovativni produkti bodo na trgu ponujeni najpozneje do decembra letos. In kaj pričakovati? V nadaljevanju podajamo celovite utemeljitve strokovne komisije, v stolpcu na desni strani pa lahko z enim klikom pridete do javno objavljenih idej prijaviteljev.

---

Finalist Snovalec 2020: Robidišče Trail Center
Prijavitelj: Arbischa d.o.o.


Projekt podpira razvoj naše najbolj zahodne in hkrati edine slovenske vasi, ki leži na desnem bregu reke Nadiže. Kolesarski turistični proizvod s Trail centrom, razpršenim hotelom in novo ponudbo družine Škvor, ki odlično obnavlja kamnite hiše, daje upanje in zagon, da bo Rodišče s samo osmimi prebivalci postalo živa skupnost in ne več zgolj šolski primer izpraznjenih beneških vasi.

Komisija projekt Robidišče Trail Center razume kot širšo podporo skupnosti, kjer prebivalci niso zgolj čakali projektov od drugod, ampak so se jih vedno lotili sami, kar priča tudi ustanovitev Gospodarsko interesnega združenja Mravljišče Robidišče. Slednji je dokaz visokega nivoja povezanosti in solidarnosti, kar je ključno za razvoj turizma na tako tako občutljivem področju, kjer je vas še kako živ organizem. Robidišče Trail Center bo lahko v prihodnje, kot eden redkih legalnih gorsko-kolesarskih centrov pri nas, postal eden glavnih nosilcev kolesarskega turizma v celi Dolini reke Soče.

Komisija izpostavlja tudi dejstvo, da vas s 40-imi turističnimi posteljami podaljšuje turistično sezono Posočja in prispeva k razpršenosti turističnih tokov iz preobremenjenega Bovca, Kobarida in Tolmina proti turistično bolj pozabljeni in prezrti Benečiji. Vizija je tudi, da bo ta proizvod lahko imel eno ključnih vlog pri revitalizaciji turizma po koncu dobe korona pandemije, ko bo zelo pomemben domači gost, specializirana ponudba in manjše nastanitve.

Želja komisije je, da se Robidišče in GIZ v želji po prevelikih zaslužkih ne bi uklonilo pod pritiski množičnega turizma. Vodilo naj bo kakovost življenja lokalne skupnosti in ne zgolj štetje nočitev. Podpiramo tudi zelo nišne glasbene in kulturne dogodke v vasi ter (mogoče skozi sofisticirano gledališko izvedbo) še boljšo komunikacijo edinstvene zgodbe o tem, kako se je leta 1948 vas izpraznila v eni sami noči zaradi izjemnih zgodovinskih okoliščin. V razmislek je tudi priključitev k mednarodnemu projektu Poti miru-Via di Pace, ki vodi po sledovih 1.svetovne vojne.

Robidišče komisija razume kot živo zgodbo o izgubljenih beneških vaseh, ki nosijo v sebi mehko nostalgijo in hkrati vso bolečo lepoto nekdanjega zgodovinskega časa. Revitalizacija Robidišča je poklon vsem že umrlim vasicam Benečije, ljudem v Dolini Soče, predvsem pa njihovi trdoživosti preživetja pod različnimi represijami in številnimi premiki meje.

---

Finalist Snovalec 2020: Fish & Fly Trio
Prijavitelj: Zavod OTIS


Prijavljeni turistični proizvod zapolnjuje butični in visoko donosen segment ribiškega turizma. Ekskluzivno doživetje v naravi bo glede na omejeno zmogljivost voda verjetno vedno ostalo prestižno omejeno s številom gostov. Slovenija velja - poleg Nove Zelandije, Aljaske, Patagonije in Kanade - za eno izmed petih top destinacij za muharjenje. K temu pripomorejo čiste vode, biotska raznovrstnost in pa tudi dejstvo, da v Sloveniji nimamo zasebnih voda. Ribiška sezona traja dobrih sedem mesecev - pri čemer se vrhunci ribičev ne prekrivajo s poletno špico raftarjev in kajakašev.

Športni ribiči veljajo za ene najbolj zaželenih gostov, saj jim za ekskluzivno doživetje narave ni težko odšteti nekaj več. V enem samem dnevu potrošijo več kot povprečni kajakaši v celem tednu. Tovrstni ribiči lovijo po principu ulovi-spusti, kot zahtevnejši gostje pa pomembno vplivajo na razvoj in dvig kakovosti gastronomske ponudbe in drugih storitev ter hkrati podaljšujejo turistično sezono. Glede na spremenjeno tržišče ter drugačne potrošne navade gostov je pričakovati, da bo proizvod Fish&Fly Trio tudi po koncu korona pandemije lahko zelo privlačen.

Komisija pri proizvodu kot novost izpostavlja doživetje na treh različnih ribiških destinacijah vse od reke Kolpe, Krke pa do mnogih pritokov reke Soče. Edinstven je ulov treh različnih ribjih vrst - lipana, potočne in soške postrvi - ter uporaba športnega letala pri premiku med ribiškima destinacijama na relaciji Prečna-Bovec. Z nagrado tovrstnega proizvoda želimo javnost bolj opozoriti na nišni in pogosto premalo promovirani turistični proizvod muharjenja, ki zahteva bistveno več spretnosti in izkušenj od drugih načinov ribolova.

---

Finalist Snovalec 2020: Potovanja z električnimi motorji
Prijavitelj: Clutch Rožle Verhovc s.p.


Prijavljeni turistični proizvod zapolnjuje nišni segment turistične ponudbe v Sloveniji glede na porast specializiranih potovanj s klasičnimi potovalnimi motorji. Komisija izpostavlja njegovo inovativno nadgradnjo v smeri trajnosti ter sodobnega nagovarjanja gostov. Gre za eno prvih, če že ne za prvo zeleno moto turo na svetu na izključno električnih luksuznih motorjih, ki bo povezala individualne zelene ponudnike, destinacije in doživetja v celosten trajnostni paket.

V ospredju je nižanje emisij toplogrednih plinov, skrb za varovanje okolja in za implementacijo skrbi za podnebne spremembe v ponudbo turizma. Komisija posebej izpostavlja nomadsko doživetje pod vodstvom izkušenega vodnika z bogatimi mednarodnimi izkušnjami in vključevanje lokalnega prebivalstva pri sami izbiri lokacij ture. Gre za proizvod za vse tiste, ki želijo - tudi kot sopotnik - ujeti veter v lase in okusiti motorizem kot nikoli končano avanturo, kot način življenja.

Glede na spremenjene navade potrošnikov in spremembo tržišča bo po koncu korona pandemije potreben drugačen način nagovarjanja potrošnika. Komisija zato proizvod vidi kot zelo primernega za čase, ki prihajajo in v katerih bo v ospredju več povpraševanja po individualnih ponudbah in trajnostnih programih ter prenočitvah v manjših nastanitvenih obratih. Potovalo se bo namreč bolj premišljeno in vsaj na začetku izrazito regijsko, krajša potovanja z majhnim številom ljudi pa bodo gonilo okrevanja turistične panoge.

 
Finalist Snovalec 2020 - Potovanja z električnimi motorji
Finalist Snovalec 2020 - Fish & Fly Trio
Finalist Snovalec 2020 - Robidišče Trail Center

Documents

X

Cookies

AIRTH uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies from AIRTH website.
I agree